Tuesday, October 2, 2012

A qoute about the heart and mind

Ang puso parang utak lang din minsan.  Kapag walang laman ang utak, wala kang masasagot sa test.  Kapag wala kang nararamdaman sa puso mo, 'di mo masasabing "i love you".  Kapag pinilit mong sumagot kahit walang laman ang utak o puso mo, isa lang ang resulta:  wrong answer.

Huwag maging isang malaking ekis.

No comments:

Post a Comment